A nuk janë të gjitha fetë të njëjta? Dhe a nuk është Jezusi një nga profet mes shumë të tjerëve?