A nuk është e padrejtë të që njerëzit që nuk besojnë në Jezusin të shkojne në ferr?